https://www.gift-in.com/uploads/ 海报 -37.jpg
https://www.gift-in.com/uploads/ 海报 -41.jpg
https://www.gift-in.com/uploads/516.jpg
https://www.gift-in.com/uploads/1214.jpg

Custörite hyzmat

Marafon sublimasiýa ýygyndysy
ODM / OEM

Marafon sublimasiýa ýygyndysy

Sublimated Custom marafon çäresi futbolka
Jikme-jikliklere düşünmek
Sport Jersi ýygyndysy
artykmaçlygymyz

Sport Jersi ýygyndysy

Teamörite topar sport eşikleri
Jikme-jikliklere düşünmek

Omörite eşikler

jikme-jiklikleri gör hiliň kepili

biz hakda

Kompaniýanyň tertibi:

Jiangxi Sowgat In Industrial Co., Ltd., dokma önümlerini birnäçe ýyl bäri öndürýär, Trikota & we dokalan eşikler, Sublimasiýa köýnekleri, Hoodie, Şlýapalar, sumkalar, Bandana we ş.m. sowgatlaryň bahasy, mahabat, marketing, işgärler , dabaralar, çäreler we ş.m. 1998-nji ýylda “Nanchang Suburb Hongwei Trikota Gar egin-eşik fabrigi” hökmünde maliýeleşdirdik.Trikota fabrigi ýaly giňelýär we bir dokalan zawod “Nanchang Liqin Garments Co., Ltd.”we doly önümçilik zynjyry bilen ösýän “Nanchang Baisheng Printing Co., Ltd.” bir çaphana zawody.Müşderileriň hatyrasyna doly çözgütleri hödürlemek üçin GiftIn-i güýçlendirýär.

köpräk oka
  • men mugt goragy gowy görýärin

    Grand Bahama Port Authority (GBPA) soňky birnäçe ýylda estetiki dünýägaraýşy üçin ýokary bahalara mynasyp.“Men Freeporty gowy görýärin” kampaniýasy diýseň gowy boldy we ol saklanmaly däldi.Oňyn görnüşde gelýänleriň hyýallaryny artdyrdy we ýaşaýjylary buýsanýardy ...

    jikme-jiklikleri gör
  • Salem ýol ýaryşy

    1-nji ýyllyk Salem ýol ýaryşy - Notch tarapyndan hödürlenýän, 2017-nji ýylyň 10-njy sentýabry.“Notch Brewing” tarapyndan hödürlenýän 2-nji ýyllyk Salem Road Race 10k, 2018-nji ýylyň 9-njy sentýabry.: Https: //www.salemroadrace.com/ https://www.facebook.com/salemroadrace/

    jikme-jiklikleri gör